Vertrouwenspersoon

Hopelijk komt het nooit voor. Maar leden kunnen op de vereniging geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie en geweld. Het is prettig als een getroffen lid met zijn of haar verhaal, maar ook met vragen, zorgen of problemen dan terecht kan bij een vertrouwenspersoon binnen de vereniging.

De vertrouwenspersoon luistert naar iemands verhaal en helpt diegene zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. De vertrouwenspersoon kan iemand helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie, maar gewoon even praten om je hart te luchten of vragen te stellen kan ook. De vertrouwenspersoon behandelt informatie altijd vertrouwelijk en doet niets zonder medeweten van de betrokkene.

De vertrouwenspersoon binnen onze vereniging is Chiara Middelhuis. Chiara is ook in het dagelijks leven vertrouwenspersoon ongewenst omgangsvormen voor verschillende bedrijven in Zeeland. Ze is geregistreerd bij de Landelijke vereniging voor Vertrouwenspersonen en mede eigenaar van MIDDELHUIS & DE WIT. Meldingen, klachten, klachtenregelingen en het ondersteunen van een melder die ongewenst gedrag ervaart is haar dus niet vreemd.

Heb je een behoefte aan een luisterend oor, wil je onafhankelijk advies of heb jij iets meegemaakt binnen de vereniging waarover je graag wilt praten met Chiara? Neem dan contact op met haar via e-mail chiara.rafaela@gmail.com of bel haar op telefoonnummer 06-21902991 (appen mag ook!).