Baanregelement

Artikel 1: De tennisbanen mogen alleen betreden worden met de daarvoor bestemde kleding en schoeisel.

Artikel 2: Het reserveren van een baan dient digitaal te gebeuren. Dat kan vooraf en op afstand door gebruik te maken van de ClubApp. Of ter plaatse met behulp van het digitaal afhangbord in de kantine. Reserveer je vooraf via de ClubApp dan dien je bij aankomst je reservering nog te bevestigen op het digitaal afhangbord. Indien men daar niet aan voldoet, hebben alle andere leden het recht om de plaats van die speler(s) in te nemen op de betreffende baan.

Artikel 3: Junioren hebben tot 20.00 uur evenveel speelrecht als senioren. Na 20.00 uur moeten junioren de baan verlaten als er senioren wachten, ook al speelt een junior met een senior.

Artikel 4: Bij grote drukte (wachttijd meer dan 1 uur) moet de baan maximaal bezet worden door het spelen van een dubbelspel. Na een uur moet er dan altijd gewisseld worden.

Artikel 5: Het bestuur is gerechtigd het gebruik van de banen te regelen. Hiervan geeft het bestuur kennis door middel van een mededeling op het publicatiebord, email of de ClubApp.

Artikel 6: Moedwillige beschadiging aan banen, netpalen en/of netten, gereedschappen, meubilair of andere eigendommen van de tennisvereniging dient door de dader vergoed te worden.

Artikel 7: Leden die zich aan wangedrag schuldig maken en daarmee de naam van de vereniging in diskrediet brengen, moeten zich verantwoorden tegenover het bestuur waarna, indien gepast, schorsing volgt.

Artikel 8: Na het spelen veegt men de baan. De sleepnetten moeten worden terug gehangen aan de daarvoor bestemde haakjes. Laat de baan in nette staat achter, deponeer het afval in de aanwezige vuilnisbakken.

Artikel 9: Jeugd- en seniorleden van Game-78 en Hulster Ambacht mogen gratis op ons park spelen, samen met een lid van TC Smash. Voor deze “gasten” gelden dezelfde regels als TC Smash-leden.