Lidmaatschappen

De vereniging zit momenteel aan haar ledenplafond. Er worden geen nieuwe leden meer aangenomen. Uitgezonderd jeugdleden en leden die alleen tennissen. Nieuwe leden met interesse voor padel worden op een wachtlijst geplaatst; stuur daarvoor een mail aan info@tcsmash.nl.


Contributiebijdragen TC Smash seizoen 2024

Lidmaatschap Tarief
Junioren (tot 18 jaar) € 55,-
Jong volwassenen (18 tot 25 jaar) € 75,-
Senioren (vanaf 25 jaar) € 105,-
Gezinslidmaatschap € 300,-
Competitie-lid senioren € 25,-
   

Toelichting:

Als lid van TC Smash ben je tegelijk tennis- en padellid. Je kunt dus van alle banen gebruik maken.

De leeftijden die genoemd worden betreft de leeftijd die het lid in het betreffende kalenderjaar bereikt.

De contributiebijdrage geldt voor een seizoen. En een seizoen loopt gelijk met een kalenderjaar. Dus van 1 januari t/m 31 december.

Indien gedurende de loop van het seizoen een lidmaatschap wordt aangevraagd wordt een korting gehanteerd op het tarief volgens onderstaande tabel:

Vanaf 1 juni:              10 %
Vanaf 1 juli:                20 %
Vanaf 1 augustus:     30 %
Vanaf 1 september:   40 %

Vanaf 1 oktober:        50 %
Vanaf 1 november:    60 %
Vanaf 1 december:   70 %

Een bestaand lidmaatschap wordt, tenzij je opzegt, automatisch verlengd in het nieuwe jaar. In februari ontvang je de factuur voor de contributie van het betreffende jaar.

Opzeggingen van het lidmaatschap zijn kosteloos indien deze uiterlijk op 25 januari zijn ontvangen door het secretariaat via info@tcsmash.nl of per brief. Indien na 25 januari, maar vóór 1 maart wordt opgezegd, wordt u EUR 25,- (per lid) administratiekosten in rekening gebracht in verband met doorberekende kosten van de KNLTB. Bij opzegging vanaf 1 maart zal altijd het gehele contributiebedrag in rekening worden gebracht.

Voor senioren bestaat de mogelijkheid om zich op te geven als competitie-lid. U kunt zich bij TC Smash alleen opgeven als competitie-lid op voorwaarde dat u op een andere tennisvereniging al volledig lid bent. Het is een competitie-lid niet toegestaan om vrij te tennissen of te padellen op de banen van TC Smash, uitgezonderd de betreffende competitieperiode. Voor junioren bestaat er geen competitie lidmaatschap. Zij dienen altijd volledig lid te zijn van TC Smash.

Junioren van andere verenigingen die ingedeeld worden in een competitieteam van TC Smash, worden door Smash ingeschreven als lid bij de KNLTB maar hoeven daarvoor geen contributie te betalen.

Wanneer u lid bent van TC Smash:
Kunt u tennissen van eind maart tot het einde van het jaar (uitgezonderd zomer of competitie-leden). Het begin en einde van het seizoen wordt mede bepaald door de weersomstandigheden (vorst e.d.).

Kunt u het gehele jaar door padellen (uitgezonderd zomer of competitie-leden).

Wordt u automatisch lid van de KNLTB en kunt u deelnemen aan tennis- en padeltoernooien door heel Nederland.

Kunt u deelnemen aan diverse competitie vormen. Deelname is niet gegarandeerd vanwege een minimaal benodigd aantal inschrijvingen. Junioren kunnen worden samengevoegd met leden op een andere vereniging.

Kunt u zich inschrijven voor tennisles op de banen van TC Smash bij OZV tennisopleiding en/of padellessen bij SimonPADEL. Lidmaatschap is een voorwaarde.

Verwachten we van alle leden van 18 jaar of ouder dat hij of zij zich aanmeld voor minimaal één vrijwilligerstaak per seizoen. In de meeste gevallen is dit een kantinedienst. Maar het kan ook zijn dat je eens komt helpen met onderhoud groen, het terras schoonmaken of andere klusjes. Vrijwilligerstaken zijn noodzakelijk om de lage tarieven te kunnen blijven hanteren.