Commisies

Onderstaand is een overzicht van de verschillende commissies binnen de vereniging en de commissieleden. Eerst genoemde is tevens voorzitter/aanspreekpunt van de betreffende commissie.

Baan en technische commissie
Werner Tak, Jos Mangnus, Mark van Troost, Marc Leenknegt, Eddy Schelfhout, Peter Thijssen, Ronny Vercruyssen, Ron Bauwens, Etienne Nachtegael. VACATURE

Kantinecommissie
Gonny Taalman, Ronny Vercruyssen, Danny de Belie, Anniek Bral, Vivian Uvyn, Bianca Vervaet en Linda Millenaar.

Jeugdcommissie
Ellen Vercruyssen, Gonny Taalman, Vivian Uvyn, Ellen de Bruijn, Barbara Vonk.

Toernooicommissie
Sebastiaan Millenaar, Janine Hollestelle, Inez de Bruijn, Nomie Joziasse en Patrick Vervaet.

ICT commissie en redactie
Marc Leenknegt.

Sponsorcommissie
Martin Hollestelle en Erwin Claassens. VACATURE

Kascommissie
Lonne Bun en Patrick Vervaet.

Competitieleider
Ronald van Remortel.

Clubkampioenschappen
Ronald van Remortel, Vivian Uvyn en Erwin Claassens.

 

Leden die interesse hebben in een taak bij bovengenoemde commissies of in het bestuur kunnen contact opnemen met het secretariaat. We hebben DRINGEND extra mensen nodig voor het baanonderhoud. Neem contact op via info@tcsmash.nl.