Baanreservering

Om de baanbezetting zo efficiënt mogelijk te laten verlopen heeft het bestuur besloten te kiezen voor een flexibel baanbespreking systeem.
Dit systeem bestaat uit het verplicht plaatsen van het lidmaatschapspasje in de daarvoor bestemde bak aan de voordeur.
Doel hiervan is om duidelijkheid te scheppen over wie gerechtigd is om te spelen op ons tenniscomplex en 'zwart tennissen' te voorkomen.

Om verkeerd gebruik of misbruik te voorkomen zijn er enkele spelregels opgesteld:

  1. Voor een geldige bespreking zijn minstens twee personen nodig. Deze personen moeten op het tenniscomplex aanwezig zijn. Kijk welke baan het eerst vrijkomt en plaats het pasje bij de eerst vrijkomende begintijd en eindtijd (een uur later). Leden die op de baan staan om tennisles te volgen, kunnen pas na de les hun pasje zetten. Vergeet het pasje later niet terug op te halen. Tot 20.00 uur mogen jeugdleden gewoon de banen bezetten. Na 20.00 uur gaan senioren voor. In overleg en mits geen protest, mag jeugd ook gewoon na 20.00 uur tennissen.
  2. De speelduur is maximaal 1 uur per bespreking. Wilt u nog verder spelen en zijn er geen wachtende spelers, verricht dan opnieuw de onder punt 1 genoemde handelingen.
  3. Spelers, die verzuimen hun pasje te plaatsen, staan onrechtmatig op de baan en kunnen te allen tijde door de spelers die dat wel hebben gedaan van de baan worden gestuurd. Geef namen van 'zwarttennissers' door aan het bestuur.
  4. Van tevoren pasjes plaatsen is niet toegestaan. Dus niet snel even om 18.30 uur naar de kantine komen en alvast de pasjes zetten op 20.00 uur.

 

NATUURLIJK IS DIT SYSTEEM NIET WATERDICHT, PAS HET DAAROM IN ALLE REDELIJKHEID TOE

Het bestuur