Algemene ledenvergadering 2017

Op vrijdagavond 24 november vindt onze jaarlijkse Algemene ledenvergadering plaats. Zet deze datum alvast in uw agenda. Een uitnodiging en de stukken ten behoeve van de vergadering worden alle leden per mail toegezonden.